Stałe urządzenia tryskaczowe

 

Urządzenia tryskaczowe - są to stałe urządzenia gaśnicze przeznaczone do zwalczania pożarów w pierwszej fazie ich powstania, wyposażone w odpowiednie zapasy wody. Spełniają one również rolę urządzeń alarmowych.

W naszej ofercie posiadamy:

- montaż, demontaż

- modernizacja instalacji

- projekt

- serwis i przeglądy okresowe