Znaki PPOŻ i BHP

 

Znaki i tablice informacyjne wymagane są według przepisów polskiego prawa i należy je stosować w miejscach użyteczności publicznej, zakładach pracy oraz firmach.

Znaki informacyjne służą do informowania oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w wyżej wymienionych miejscach. 

Oznakowania informacyjne mogą być też znakami zakazu, nakazu, a także znakami informacyjnymi do oznakowania różnych pomieszczeń.

Wykonujemy również znaki i tablice nietypowe pod zamówienia klientów.

W naszej ofercie posiadamy:

- znaki BHP

- znaki PPOŻ

- projekt zawierający odpowiednie rozmieszczenie znaków i ich rozmiar

- montaż