Pokazy gaszenia pożarów i szkolenia PPOŻ

 

             Inwestycja w najlepszy sprzęt i korzystanie z najnowszych technologii, nie przyniesie oczekiwanych rezultatów jeżeli personel nie będzie potrafił uruchomić i prawidłowo wykorzystać podręcznego sprzętu gaśniczego, dlatego wychodząc Państwu naprzeciw organizujemy szkolenia na których wytłumaczymy zasady działania głównie sprzętu mieszczącego się w Państwa obiekcie, a także stworzymy warunki do praktycznego przetestowania zdobytych umiejętności. Firmom które potrzebują inspektora PPOŻ, oferujemy outsourcing dzięki czemu nie ma konieczności zatrudniania przez Państwa nowego pracownika na to stanowisko - to my przejmiemy obowiązki i będziemy sprawować nadzór w tym dziale.