Przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej

 

             Pracodawców zainteresowanych rozpowszechnieniem wśród swoich pracowników wiedzy z dziedziny pierwszej pomocy zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

Szkolenie organizowane jest w formie pojedynczego spotkania i przeznaczone jest dla osób, które nie wykonują zawodów związanych z medycyną. Przystępna forma pozwala osobom nie mającym dotąd kontaktu z zagadnieniami przedstawianymi w trakcie szkolenia na opanowanie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy. Program szkolenia opracowujemy uwzględniając specyfikę pracy i związane z nią potencjalne zagrożenia. Starając się zindywidualizować naszą ofertę i maksymalnie dostosować sposób prowadzenia szkoleń do potrzeb klienta. Oprócz wiedzy teoretycznej duży nacisk kładziemy na zdobycie przez uczestników szkolenia umiejętności praktycznych.