Stałe urządzenia tryskaczowe

        

Nasz doświadczony zespół oferuje modernizację instalacji, montaż, demontaż, a także serwis i przeglądy okresowe.

Urządzenia tryskaczowe - są to stałe urządzenia gaśnicze przeznaczone do zwalczania pożarów w pierwszej fazie ich powstania, wyposażone w odpowiednie zapasy wody. Spełniają one również rolę urządzeń alarmowych.