Zabezpieczenia ognioochronne konstrukcji

     

 

Nasz doświadczony zespół oferuje zabezpieczenia ognioochronne konstrukcji budowlanych, dzięki którym w przypadku pożaru elementy konstrukcji zachowają nośność przez dłuższy czas.

Wymagania stawiane elementom budynku, a więc i materiałom z jakich są wykonane zależą od tego jakim oddziaływaniom termicznym elementy te będą poddawane podczas pożaru i jaką funkcję będą musiały spełniać. Rozszerzalność metali spowodowana oddziaływaniem wysokich temperatur podczas pożaru ma znaczący wpływ na zachowanie się konstrukcji budynku. W wysokich temperaturach powstają nadmierne odkształcenia i naprężenia, które w konsekwencji prowadzą do zniszczenia elementów lub całej konstrukcji. Dlatego należy szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie nośnej konstrukcji stalowej aby zapobiegać przed katastrofami budowlanymi spowodowanymi oddziaływaniom termicznym podczas pożaru.